Lịch thi – tuần 17 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)

Lịch thi – tuần 17 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/04/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-3.pdf” download=”all”]
Xem thêm
Lịch thi – tuần 16 (từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)

Lịch thi – tuần 16 (từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/04/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]
Xem thêm
Lịch thi – tuần 15 (từ 10/4/2017 đến 16/4/2017)

Lịch thi – tuần 15 (từ 10/4/2017 đến 16/4/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/04/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]
Xem thêm
Lịch thi – tuần 14 (từ ngày 03/4/2017 đến 09/4/2017)

Lịch thi – tuần 14 (từ ngày 03/4/2017 đến 09/4/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/04/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
Xem thêm
Thông báo lịch ôn thi và thi hệ liên thông cao đẳng Dược & Điều dưỡng

Thông báo lịch ôn thi và thi hệ liên thông cao đẳng Dược & Điều dưỡng

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tới tất cả các thí sinh đăng ký dự thi hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng Dược và cao đẳng Điều dưỡng
Xem thêm