Lịch học trực tuyến từ ngày 03/4/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội về việc tăng cường triển khai hình thức học trực tuyến, học trên truyền hình cho học sinh, sinh viên trong thời gian tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với chủ trương “Tạm dừng đến Trường chứ không dừng học”.

Theo đó kể từ ngày 03/4/2020, Nhà trường sẽ bắt đầu triển khai hình thức học trực tuyến cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Khóa K17, K18, K19.

Hằng tuần sinh viên các lớp có thể cập nhật lịch học trực tuyến trên Group của lớp hoặc thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Dưới đây là lịch học trực tuyến của những lớp đầu tiên: