Lịch thi kết thúc Môn – tuần 25 (từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]