Lịch thi kết thúc môn – tuần 30 (từ 24/7/2017 đến 30/7/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/07/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]