Lịch thi kết thúc môn – tuần 31 (từ 31/7/2017 đến 06/8/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/07/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]