Lịch thi – tuần 17 (từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/04/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-3.pdf” download=”all”]