Lịch thi – tuần 21 (từ 22/5/2017 đến 28/5/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/05/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]