Lịch thi – tuần 40 (từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/09/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]