Thời khóa biểu – tuần 22 (từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-4.pdf” download=”all”]