[Thông báo] Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5)

Nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5),

Nhà trường thông báo CB, GV, NV, SV thời gian nghỉ lễ cụ thể như sau:

  • Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày 18/4/2024 (thứ Năm);
  • Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động: liên tục 03 ngày, từ ngày 29/4/2024 (thứ Hai) đến hết ngày 01/04/2024 (thứ Tư).

Xem Thông báo chi tiết: