Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt nam 27-2, Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt nam 27-2, Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, trong đó những người đau ốm, bệnh tật là những người được Bác quan tâm nhất. Bác đã viết rất nhiều bức thư gửi...
read more
THÔNG BÁO phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miên Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

THÔNG BÁO phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miên Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

read more