[CS Bắc Ninh] Hỗ trợ 100% học phí sinh viên (tốt nghiệp THPT tại Bắc Ninh)

Căn cứ Nghị quyết số: 10-2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp THPT học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026.

Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội thông báo như sau:

1/ Đối tượng sinh viên được hỗ trợ học phí:

Sinh viên theo học trình độ cao đẳng: ngành Dược, ngành Điều dưỡng của trường Cao đẳng Y dược Hà Nội tại trụ sở Bắc Ninh. Địa chỉ: Đường Nguyễn Cao Nhạc, khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Bắc Ninh; tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại các trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2/ Thời gian hỗ trợ: Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026

3/ Mức hỗ trợ học phí năm học 2021-2022:  1.300.000đ/tháng.

4/ Hồ sơ gồm có:

  • 02 bản Giấy xác nhận thường trú, hoặc tạm trú do công an Xã (phường) cấp.
  • 02 Bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  • 02 Bản giấy cam kết chưa được hỗ trợ học phí đào tạo học nghề (theo mẫu)

6/ Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tuyển sinh nhà trường tại Đường Nguyễn Cao Nhạc, Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.