Các mốc thời gian quan trọng trong xét tuyển đại học năm 2024

Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng. Theo đó, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng. Cụ thể:

Theo: Bộ GD&ĐT