Tài liệu học tập

Do tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, thực hiện quy định về phòng chống dịch, sinh viên không thể nhập học trực tiếp và nhận giáo trình các môn học trong kì I – khóa K21. Vì vậy nhà trường upload tài liệu 6 môn học cơ bản của năm học thứ nhất. Các em tân sinh viên có thể tải về, in tài liệu để việc học tập không bị gián đoạn.

  1. Tài liệu môn Chính trị: Tải tại đây!
  2. Tài liệu môn Ngoại ngữ: Tải tại đây!
  3. Tài liệu môn QPAN: Tải tại đây!
  4. Tài liệu môn Tin học: Tải tại đây!
  5. Tài liệu môn Giáo dục thể chất: Tải tại đây!
  6. Tài liệu môn Pháp luật: Tải tại đây!