Thi tốt nghiệp THPT 2023 gồm những môn nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi được tổ chức từ ngày 27-29/6. Ngày 27/6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 28 – 29/6 thi.
Căn cứ quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/05/2020.

Tại Điều 3 Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định về bài thi tốt nghiệp THPT như sau:

Bài thi
Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Như vậy, các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 được xác định như sau:

Đối với thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên:

Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Vật lí, Hóa học, Sinh học trong 01 bài thi tổ hợp.

Đối với thí sinh thi tổ hợp Khoa học Xã hội:

Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp Trung học phổ thông thi tổ hợp Khoa học Xã hội:

Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử, Địa lí.

Như vậy, thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ thực hiện bài thi với các môn thi nêu trên. Nội dung môn thi tốt nghiệp THPT sẽ nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Trong đó, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

Thời gian làm bài thi các môn là bao nhiêu?
Căn cứ theo Điều 4 Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định như sau:

Ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi

Ngày thi, lịch thi: Được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Theo khoản 4 Điều 4 Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT nêu trên thì thời gian làm bài thi các môn được tính như sau:

Ngữ văn: 120 phút;

Toán: 90 phút;

Tiếng Anh: 60 phút;

Bài thi tổ hợp: 50 phút đối với mỗi môn thi trong tổ hợp bài thi./.

Theo: bnews.vn