Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp cao đẳng Điều dưỡng K18

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp cao đẳng Điều dưỡng K18

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp cao đẳng Điều dưỡng K18Hòa chung với không khí rộn ràng của các trường trong cả nước chuẩn bị cho năm học mới, sáng ngày 18/8/2019 Trường Cao...
read more
Thời khóa biểu – tuần 25 (từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)

Thời khóa biểu – tuần 25 (từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 24 (từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)

Thời khóa biểu – tuần 24 (từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 23 (từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)

Thời khóa biểu – tuần 23 (từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 22 (từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)

Thời khóa biểu – tuần 22 (từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-4.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 21 (từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)

Thời khóa biểu – tuần 21 (từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-3.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)

Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 19 (từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

Thời khóa biểu – tuần 19 (từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 18 (từ 29/4/2019 đến 05/05/2019)

Thời khóa biểu – tuần 18 (từ 29/4/2019 đến 05/05/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
Thời khóa biểu – tuần 17 (từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)

Thời khóa biểu – tuần 17 (từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]
read more
1 2 3 15