Thời khóa biểu – tuần 01 (từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Thời khóa biểu – tuần 01 (từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2016/12/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-6.pdf” download=”all”]
read more
TKB lớp Cao đẳng tuần 52 (từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2017)

TKB lớp Cao đẳng tuần 52 (từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2016/12/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-5.pdf” download=”all”]
read more
TKB lớp Cao đẳng – tuần 51 (từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016)

TKB lớp Cao đẳng – tuần 51 (từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2016/12/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-4.pdf” download=”all”]
read more
TKB lớp Cao đẳng – tuần 50 (từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016)

TKB lớp Cao đẳng – tuần 50 (từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2016/12/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-3.pdf” download=”all”]
read more
TKB lớp Cao đẳng tuần 49 (từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016)

TKB lớp Cao đẳng tuần 49 (từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2016/12/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]
read more
TKB lớp Cao đẳng – tuần 48 (từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016)

TKB lớp Cao đẳng – tuần 48 (từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2016/11/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]
read more
Thông báo lịch ôn thi và thi hệ liên thông cao đẳng Dược & Điều dưỡng

Thông báo lịch ôn thi và thi hệ liên thông cao đẳng Dược & Điều dưỡng

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tới tất cả các thí sinh đăng ký dự thi hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng Dược và cao đẳng Điều dưỡng
read more