Danh sách Cán bộ tư vấn tuyển sinh năm 2020

 

Danh sách Cán bộ Phòng tuyển sinh & truyền thông

1. Thầy: Nguyễn Văn Lưu

SĐT: 0982.989.329

Link Fb: https://www.facebook.com/Biencaquehuong.589 

2. Cô: Trần Thị Thảo

SĐT: 0963.918.333

Link Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024553220511

3. Thầy: Lê Văn Ba

SĐT: 0989.698.533

Link Fb: https://www.facebook.com/LevanbaYDHN

4. Cô: Vũ Thu Huyền

SĐT: 0972.328.516

Link Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100043512241823

5. Thầy: Dương Tùng Bách

SĐT: 0986.894.984

Link Fb: https://www.facebook.com/bach.tung.9849912

6. Cô: Nguyễn Hà Vi

SĐT: 0962.045.602

Link Fb: https://www.facebook.com/vi.nguyenthiha.35

7. Cô: Đào Thu Hà

SĐT: 0977.211.640

Link Fb: https://www.facebook.com/daothuhaydhn

8. Cô: Phạm Thúy Hường

SĐT: 0961.976.930

Link Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045114046515

 

Ban Truyền thông

—————————————————————

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI TUYỂN SINH NĂM 2020

Mọi thông tin tuyển sinh và đăng ký dự tuyển, thí sinh truy cập tại đây:

https://cdyduochanoi.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-cao-dang-y-duoc-2020/ 

HOTLINE TƯ VẤN: 0963.918.333