Phòng thực hành Giải phẫu sinh lý

Phòng thực hành Giải phẫu sinh lý

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0020.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành Điều dưỡng

Phòng thực hành Điều dưỡng

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0019.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành Vi sinh – Kỹ sinh trùng

Phòng thực hành Vi sinh – Kỹ sinh trùng

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0018.pdf” download=”all”]
read more
Hệ thống phòng thực hành Khoa y

Hệ thống phòng thực hành Khoa y

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0017.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành Kiểm nghiệm

Phòng thực hành Kiểm nghiệm

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0016.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành Bào chế

Phòng thực hành Bào chế

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0015.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành Dược liệu

Phòng thực hành Dược liệu

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0014.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành Thực vật dược

Phòng thực hành Thực vật dược

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0013.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành Hóa phân tích

Phòng thực hành Hóa phân tích

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0012.pdf” download=”all”]
read more
Phòng thực hành bán thuốc

Phòng thực hành bán thuốc

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/06/0011.pdf” download=”all”]
read more