Lịch thi kết thúc môn – tuần 32 (từ 07/8/2017 đến 13/8/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/08/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng.pdf” download=”all”]