Lịch thi – tuần 20 (từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)

[embeddoc url=”http://cdyduochanoi.vn/wp-content/uploads/2017/05/Lich-thi-kết-thúc-HP-lớp-Cao-đẳng-1.pdf” download=”all”]