Thời khóa biểu – tuần 20 (từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-2.pdf” download=”all”]