Thời khóa biểu – tuần 21 (từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)

[embeddoc url=”https://cdyduochanoi.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/TKB-gửi-Website-Lop-Cao-đẳng-3.pdf” download=”all”]